Häverö Biodlareförenings styrelse 2018/19

Frank Renner, ordförande                          070-735 11 77

Percy Lundin, vice ordförande                    070-833 57 92

Erik Sjöberg, sekreterare                            076-840 68 61

Leif Malmström, kassör                               0175-400 21

Sven-Göran Sjöström, bisjukdomsansvarig   070-280 61 06

Leon Landberg, ledamot                             0175-224 11

Maria Hammarsten, ledamot                       0175-402 10