Nya medlemmar

Välkommen till Häverö Biodlarförening!

Anmäl dig som ny medlem på www.biodlarna.se under fliken nybörjare.

Där kan du välja Häverö BF som lokalförening.

 Information om nytt medlemssystem

SBR har tecknat avtal med Membit AB gällande ett nytt
medlemssystem.
Systemet är helt webbaserat och kommer på sikt att förenkla
medlemsadministrationen i hela
organisationen.

Systemet kommer att tas i bruk succesivt och vi börjar med nya
medlemmar.
From 1 februari kommer nya medlemmar att via "självbetjäningen"
kunna registrera sig, välja
medlemskap och betala avgiften direkt via vår hemsida.

I samband med detta kommer de välkomstpaket som tidigare
skickats ut att tas
bort. Den information som fanns i paketen kommer att finnas på
hemsidan under en
nybörjarflik.

Värdecheckar hos redskapshandlare kommer att utgå. Vi
återkommer med
information där vi hoppas att redskapshandlarna kommer med
erbjudanden som alla medlemmar
får ta del av.

Nästa steg i implementeringen av nya systemet är att
konvertera över resten
av vårt nuvarande medlemsregister. När detta skett kommer
distrikt och föreningar
att få tillgång till att ta ut sina egna medlemslistor och
kunna se vilka medlemmar som
betalat resp inte betalat sin medlemsavgift. Detta har under
en längre tid varit efterfrågat i
organisationen och vi hoppas att det kommer att underlätta för
er ute i distrikt och
föreningar.

Vi har ju att rätta oss efter personuppgiftslagen, PuL, vilket
innebär strikta behörigheter i
systemet. Varje distrikt och lokalförening utser en/två
personer som får
kvittera ut inloggnings-uppgifter från kansliet för att få
tillgång till systemet. Behörigheten är
personlig och kommer att ge rätt till att enbart se
medlemsuppgifter i det egna distriket
respektive den egna föreningen. Vi återkommer med information
om tillvägagångsättet.

Vi kommer i möjligaste mån att använda mailfunktionen i
systemet för att
sprida information samt även till att skicka ut avisering av
medlemsavgiften. Organisationen
har stora porto-kostnader och vi hoppas att kunna sänka dessa
genom att använda
mailfunktionen.

Vi ber er ute i landet att efterfråga mailadresser från era
medlemmar och delge oss på kansliet
dessa så vi kan registrera dem i medlemssystemet. Vi
garanterar att alla
personuppgifter hanteras enligt PuL och ej lämnas vidare till
tredje part.

Vår förhoppning är att på lite längre sikt kunna återbetala
medlemsavgifterna till er med
tätare intervall, idag sker utbetalning tre gånger per år i
mars, maj och september.

Vi är tacksamma om ni ute i föreningarna sprider informationen
vidare till era medlemmar.

Informationen måste även delges de som kommer att ha kurser
för nya medlemmar.

Registrering ska ske via hemsidan i första hand.

Har man ej tillgång till dator kan man även fortsättningsvis
kontakta kansliet för hjälp.

Vid frågor vg kontakta Anette Irebro, ekonomiansvarig, 0142-
482 003 alternativt
mailto:anette.irebro@biodlarna.se anette.irebro@biodlarna.se

Med vänlig hälsning

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/2/1